Protsessi eesmärk

Seame keskseks eesmärgiks oma töötajate professionaalse võimekuse kasvatamise, mis lähtub töötajate motivatsioonist, rahvusvahelisest avatusest ja sihipärasusest personalivalikul. Eeldame akadeemiliselt personalilt rahvusvahelist töökogemust, pidevat enesearendamist ning aktiivset osalemist rahvusvahelises teadus- ja arendustegevuses ning õppetöös. Võtame kasutusele ühtse, tenuuri põhimõtetele tugineva akadeemilise karjäärimudeli.

Riskid