Tere tulemast SMART keskkonda

Tallinna Tehnikaülikool hõlmab mitmeid erinevaid suundi, tegevusi, struktuure, tugiüksuseid, protsesse, määrusi, juhendeid jms. Kõiki neid koondab interaktiivne juhtimiskäsiraamat SMART. SMART põhineb ülikooli üleseshitusel ja lähtub Tehnikaülikooli kvaliteedikontseptsioonist.
SMART teeb kirjelduste ning skeemidega nähtavaks ülikooli olulisemad protsessid ning nendega seonduvad regulatsioonid, mõõdikud jms. Lisaks on siin võimalik tutvuda ka arengukava rakenduskava projektidega.

Specific – konkreetne
Measurable – mõõdetav
Achievable – saavutatav
Relevant – asjakohane
Time-bound – ajaliselt piiritletud