Riskide juhtimine

Risk 12

Madal akadeemilise karjääri konkurentsivõime (õppejõudude/doktorantide/teadlaste suhteliselt madalad palgad tööturul) raskendab talentide värbamist, hoidmist ja järelkasvu jätkusuutlikkust.