Risk 12

Seos arengukavaga

Parendame oma karjäärisüsteemi nii, et see toetab võimekaid, ettevõtlikke ning tulemuslikke akadeemilise pere liikmeid, kes panustavad nii teadusesse, õppesse kui ka ühiskonna teenimisse.

Riski kirjeldus

Madal akadeemilise karjääri konkurentsivõime (õppejõudude/doktorantide/teadlaste suhteliselt madalad palgad tööturul) raskendab talentide värbamist, hoidmist ja järelkasvu jätkusuutlikkust.