Strateegiline juhtimine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Rektor tagab ülikooli põhikirja, arengukava, eelarvestrateegia, finantsplaani ja eelarve kavandite koostamise ning strateegiliste eesmärkide poole liiku