Riskide juhtimine

Risk 6

Proaktiivse sisemise koordinatsiooni puudumine horisontaalse koostöö initsieerimiseks võib kaasa tuua ebaedu olulistes rahastamismeetmetes.

Regulatsioonid