Riskide juhtimine

Risk 3

Ülikooli ebapiisav valmidus riigi poliitikate, seaduste ja rahastamismeetmete muutustest tulenevate riskide ennetamiseks või maandamiseks paneb ohtu ülikooli finantsilise toimepidevuse ja konkurentsivõime.