Poliitikate kujundamine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Kujundada välja ülikooli ja/või ühiskonna huve teeniv poliitika.