Risk 10

Seos arengukavaga

Seisame eesti keele ja kultuuri säilimise eest, ennekõike andes eestikeelset kõrgharidust, käivitades kodumaiseid harg- ja iduettevõtteid ning arendades eestikeelset teadusruumi.

Riski kirjeldus

Ebapiisav eestikeelne akadeemiline järelkasv seab ohtu eestikeelse kõrghariduse kestlikkuse ja teaduse konkurentsivõime.