Fookusteemade arendamine ja sidumine ülikooli juhtimisotsustega

Projekti omanik
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Seos arengukavaga

Selleks arendame edasi ülikoolisisest rahastusmudelit, mis maandab ambitsioonikate ning ettevõtlike uurimisgruppide riske ning soodustab uurimisgruppide vahelist koostööd ülikooli fookusteemade raames.

Kõrge akadeemiline kultuur ja teaduspõhine probleemikäsitlus on uute ideede kasvulavaks ning praktiline meel lahenduste kiireks rakendajaks.

Oleme eestvedajaks kliimaneutraalse digiühiskonna loomisel, panustame Eesti riigi julgeolekusse, tervisetehnoloogiatesse ning energiasõltumatusesse.

Projekti eesmärk

Fookusteemade arendamine ja sidumine ülikooli juhtimisotsustega.

Projekti kasu

  1. Teadlased (uurimisrühmad) saavad võimenduse läbi koostöö, konsolideeritud ressursside ja tugevama valdkondlikku esindatuse fookusteemades.
  2. Ettevõtted saavad tugevama sektoriaalse partneri TA koostöö tegemiseks.

Tulemused ja tähtajad

Fookusteemad, siseregulatsioonid ja protsessid on uuendatud ja viidud kooskõlla ülikooli arengukavaga.2022
Kasvab projektide ja projektitaotluste arv fookusteemades. 2024
Suureneb majasisene koostöö fookusteemades (ühispublikatsioonid, publikatsioonide seotus fookusteemadega). 2024
Suureneb koostöö ettevõtetega fookusteemades (ettevõtete kaasatus projektides, ettevõtluslepingud). 2024