Projekt

Strateegiliste arendussuundade võimestamise programm

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Programmi eesmärgid on:

  1. Käivitada teaduskondadeüleses koostöös tuleviku vajadustele ja võimalustele vastavaid tippkeskuseid, mis muutuvad ühtlasi TalTechi peamisteks tugevusteks;
  2. Suurendada oluliselt välisrahastuse mahtu nii rahvusvahelistest programmidest ja fondidest kui Eesti avalikust ja erasektorist;
  3. Tugevdada TalTechi positsiooni, nähtavust ja konkurentsivõimet nii Eestis kui rahvusvaheliselt, kujundada TalTechi rolli nii ühiskonna kui ettevõtluse arengu suunanäitajana ja nõustajana;
  4. Luua aluseid muutusteks õppetöös tulevikus perspektiivsete erialade arendamiseks ja tulevikuoskuste õpetamiseks, samuti doktoriõppe arenguks
Projekti kasu

Välisrahastuse mahu kasv, konkurentsivõime ja mõjukuse kasv, nähtavuse kasv.

Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1) Ideearenduse ja analüüsi faas. Selles faasis ei panda kedagi omavahel konkureerima, vaid moodustuvad initsiatiivgrupid, mis teevad ettepanekuid tippkeskuste loomiseks. Samaaegselt toimub tugiüksuste poolne analüüs ning selguvad tippkeskuste vooru tulemusedjaanuari lõpp 2024.
2) Eeltaotluste koostamise ja analüüsi faas. Initsiatiivgrupp on püstitanud tippkeskuse teema ning kui see on rektoraadi poolt tunmistatud perspektiivseks, analüüsib detailsemalt hetkeolukorda (SWOT, meeskond, konkurentsivõime Eestis ja rahvusvaheliselt, unikaalsus ja intellektuaalomand, tuleviku trendid), peamisi vajadusi (inimkapital, taristu, arendusvahendite maht) ja võimalusi (visioon, tulemused, välisrahastuse taotlemise võimalused), programmi kõigi eesmärkide täitmist.märtsi lõpp 2024.
3) Eeltaotluste alusel tehakse otsused – missuguste tippkeskustega edasi liikuda.