Riskide juhtimine

Risk 5

Tenuurisüsteemi finantsiline ebaselgus ja alarahastamine kahjustab akadeemilise karjääri jätkusuutlikkust ja atraktiivsust pikas perspektiivis.