Risk 5

Seos arengukavaga

Parendame oma karjäärisüsteemi nii, et see toetab võimekaid, ettevõtlikke ning tulemuslikke akadeemilise pere liikmeid, kes panustavad nii teadusesse, õppesse kui ka ühiskonna teenimisse.

Riski kirjeldus

Tenuurisüsteemi finantsiline ebaselgus ja alarahastamine kahjustab akadeemilise karjääri jätkusuutlikkust ja atraktiivsust pikas perspektiivis.