Projekt

Organisatsiooni juhtimismudeli analüüs: akadeemiliste töötajate suurem kaasatus juhtimisse

Lõpptähtaeg
31/12/2023
Staatus
Projekt on käivitatud

Analüüsida ülikooli juhtimismudelit erinevate teooriate kontekstis ning pakkuda välja parendusi üldjuhtimises, mis suurendaksid akadeemilise töötajaskonna kaasatust ja rahulolu ning organisatsiooni läbipaistvust ja tõhusust.

Kommentaar: projekti skoop vähendatud tõhususe ja optimeerimises osas, läheb RAK 25 skoopi.

Projekti kasu
  • Akadeemilise personali laiem kaastatus otsustamisse
  • Läbipaistvam juhtimisemudel
  • Strateegilise võimekuse kasv
  • Atraktiivsem tööandja
  • Paranenud töötajate rahulolu
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
Analüüs ja taustainfo2022 I kvartal (tehtud)
Teoreetiliste mudelite võrdluse tutvustamine2022 II kvartal (tehtud)
Arutelude kontseptsiooni ettevalmistamine2022 IV kvartal (tehtud)
Sisulised arutelud2023 I kvartal (käimas)
Põhikirja muudatused2023