Organisatsiooni juhtimismudeli analüüs

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2023
Jira
Seos arengukavaga

Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhtimistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise õppe- ja teadustegevuse poole.

Projekti eesmärk

Analüüsida ülikooli juhtimismudelit erinevate teooriate kontekstis ning pakkuda välja parendusi üldjuhtimises, mis suurendaksid akadeemilise töötajaskonna kaasatust ja rahulolu ning organisatsiooni läbipaistvust ja tõhusust.

Projekti kasu

1. Akadeemilise personali laiem kaastatus otsustamisse
2. Läbipaistvam juhtimisemudel
3. Strateegilise võimekuse kasv
4. Atraktiivsem tööandja
5. Paranenud töötajate rahulolu

Tulemused ja tähtajad

Analüüs ja taustainfo2022 I kvartal
Teoreetiliste mudelite võrdluse tutvustamine2022 II kvartal
Arutelude kontseptsiooni ettevalmistamine2022 IV kvartal
Sisulised arutelud2023 I kvartal
Põhikirja muudatused2023