Risk 7

Seos arengukavaga

Toetame jätkusuutlikke, vastutusvõimelisi ning kõrgetasemelisi teadusgruppe, mis panustavad oluliselt ka õpetamisse ja ühiskonna teenimisse.

Selleks arendame edasi ülikoolisisest rahastusmudelit, mis maandab ambitsioonikate ning ettevõtlike uurimisgruppide riske ning soodustab uurimisgruppide vahelist koostööd ülikooli fookusteemade raames.

Riski kirjeldus

Välise teadusfinantseerimise katkemine uurimisrühmades paneb ohtu uurimisrühmade ja uurimissuundade jätkusuutlikkuse.