Riskide juhtimine

Risk 7

Välise teadusfinantseerimise katkemine uurimisrühmades paneb ohtu uurimisrühmade ja uurimissuundade jätkusuutlikkuse.

Regulatsioonid