Risk 29

Riski omanik
Vastutav üksus
Seotud protsessid
Seos arengukavaga

Ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka virtuaalsed, on mugavad ning jätkusuutlikud. Nad toovad häid tegijaid meile tööle ja õppima, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste liikmete, tulevaste üliõpilaste ning ettevõtjatega.

Riski kirjeldus

Tööohutuse regulatsiooni eiramine toob kaasa raskete tagajärgedega tööõnnetused, mis võivad põhjustada töötajatele olulise töövõime kao ning ülikooli maine kahjustumise.