Projekt

Tööandja brändi arendamispõhimõtete väljatöötamine

Lõpptähtaeg
31/12/2023
Staatus
Projekt on hetkel passiivne

Tööandja brändi kuvandamise põhimõtete väljatöötamine, turundusvahendite ja -kanalite valik, seadistamine ja testimine, püsiva tegevusvoo kujundamine. Tööandjate uuringus osalemise najal protsessile välishinnagu saamine.

Projekti kasu

Rahulolevad töötajad, liituvate töötajate kõrgem tase.

Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
Uuringu metoodika ja partneri valik, tegevuskava koostamine 2022
Baastaseme ja muutuste hindamine, tegevuskava korrigeerimine2023