Tööandja brändi arendamispõhimõtete väljatöötamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2023
Seos arengukavaga

Tehnikaülikool on nähtav Eestis ja rahvusvaheliselt. Innustame akadeemilist ülikooliperet avalikkusega suhtlema, suudame oma teadussaavutusi ka laiale üldsusele selgitada ning äratada huvi teaduse ja insenerihariduse vastu.

Projekti eesmärk

Tööandja brändi kuvandamise põhimõtete väljatöötamine, turundusvahendite ja -kanalite valik, seadistamine ja testimine, püsiva tegevusvoo kujundamine. Tööandjate uuringus osalemise najal protsessile välishinnagu saamine.

Projekti kasu

Rahulolevad töötajad, liituvate töötajate kõrgem tase.

Tulemused ja tähtajad

Uuringu metoodika ja partneri valik, tegavuskava koostamine 2022
Baastaseme ja muutuste hindamine, tegevuskava korrigeerimine2023