Risk 13

Seos arengukavaga

Parendame oma karjäärisüsteemi nii, et see toetab võimekaid, ettevõtlikke ning tulemuslikke akadeemilise pere liikmeid, kes panustavad nii teadusesse, õppesse kui ka ühiskonna teenimisse.

Riski kirjeldus

Piiratud võimalused värvata ja hoida eriala tipptegijaid ülikoolis, mõjutab pikemas perspektiivis ülikooli konkurentsivõimet.