Riskide juhtimine

Risk 13

Piiratud võimalused värvata ja hoida eriala tipptegijaid ülikoolis, mõjutab pikemas perspektiivis ülikooli konkurentsivõimet.