Riskide juhtimine

Risk 27

Muutunud töökeskkonnast tingitud töötajate läbipõlemise oht ja konfliktsituatsioonide kasv toob kaasa töökorralduse häired, sisekliima halvenemise ning töö tulemuslikkuse languse.

Regulatsioonid