Risk 27

Riski omanik
Vastutav üksus
Seotud protsessid
Seos arengukavaga

Ülikoolipere on ühtehoidev, peresõbralik ning toetab oma liikmete igakülgset eneseteostust, väärtustades mitmekesisust kui akadeemilise mõttevabaduse põhialust ning murrangulise teaduse ja innovatsiooni käivitavat jõudu.

Riski kirjeldus

Muutunud töökeskkonnast tingitud töötajate läbipõlemise oht ja konfliktsituatsioonide kasv toob kaasa töökorralduse häired, sisekliima halvenemise ning töö tulemuslikkuse languse.