Risk 14

Riski omanik
Vastutav üksus
Seotud protsessid
Seos arengukavaga

Parendame oma karjäärisüsteemi nii, et see toetab võimekaid, ettevõtlikke ning tulemuslikke akadeemilise pere liikmeid, kes panustavad nii teadusesse, õppesse kui ka ühiskonna teenimisse.

Riski kirjeldus

Vähenenud tulemuslikkusega professorite tenuurisüsteemist väljumise ebaselgus kahjustab akadeemilise karjääri mainet ja professorite väärikust.