Risk 28

Riski omanik
Vastutav üksus
Seotud protsessid
Seos arengukavaga

Ülikoolipere on ühtehoidev, peresõbralik ning toetab oma liikmete igakülgset eneseteostust, väärtustades mitmekesisust kui akadeemilise mõttevabaduse põhialust ning murrangulise teaduse ja innovatsiooni käivitavat jõudu.

Riski kirjeldus

Ebavõrdne kohtlemine liikmeskonna hulgas võib kaasa tuua sisekliima halvenemise, üksikisikute vaimse tervise häired ja ülikoolile suure mainekahju.