Risk 16

Seos arengukavaga

Ülikoolis on sujuvalt toimivad ning kulutõhusad tugiteenused, et toetada ja omavahel paremini siduda head õpet, teadust ja innovatsiooni.

Riski kirjeldus

Intsidendid infosüsteemide Moodle ja ÕISiga võivad takistada õppetööd kriitilistel hetkedel.