Töötajate pühendumuse tõstmine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Seos arengukavaga

Ülikoolipere on ühtehoidev, peresõbralik ning toetab oma liikmete igakülgset eneseteostust, väärtustades mitmekesisust kui akadeemilise mõttevabaduse põhialust ning murrangulise teaduse ja innovatsiooni käivitavat jõudu.

Projekti eesmärk

Ülikooli töötajate kokkukuuluvuse ja tööõhkonna parandamine.

Projekti kasu

Töötajate pühendumise ülikoolile kasvab.