Risk 1

Seos arengukavaga

Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhtimistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise õppe- ja teadustegevuse poole.

Riski kirjeldus

Pikaajaline, järjekindel juhtimiskvaliteedi ja juhtimisriskide alahindamine konkurentsipõhise rahastuslepingute/projektide haldamises seab suurde ohtu ülikooli konkurentsivõime ja maine tervikuna.