Protsess

Tasemeõppe korraldamine

Regulatsioonid
Ainekava ja õppekava vormistamise juhend
Akadeemiline kalender 2023/2024. õppeaastaks
Akadeemiline kalender 2024/2025. õppeaastaks
Akadeemiline kalender 2025/2026. õppeaastaks
Akadeemiliste struktuuriüksuste õppetöö töömahukuse arvestamise eeskiri
Diplomi ja akadeemilise õiendi kinnitamine ning dublikaatide väljaandmine
Eesti noorteadlaste ja magistrantide õppe- ja teadustööga seotud lühiajaline õpiranne välisriikidesse taotlemise kord
I ja II astme tasemeõppe vastuvõtukalendri 2024/2025. õppeaastaks kehtestamine
I ja II kõrgharidusastme üliõpilaste 2024/2025. õa vastuvõtutingimused
Külalisüliõpilaseks kandideerimise kord
Lepingute eeskiri
Lõputööde avalikustamise ja säilitamise eeskiri
Õppe- ja täiendusõppeteenuse lepingute eritingimuste tüüpvormide ja üldtingimuste kinnitamine
Õppekava statuut
Õppekavadesse mittekuuluvate õppeainete tasuta õpetamine
Õppekorralduse eeskiri
Õppekulude hüvitamise määr ja tasu määrad I ja II astme tasemeõppe üliõpilastele ja eksternidele 2023/2024. õppeaastaks
Õppeosakonna struktuuri ja ülesannete kirjeldus
Õppetegevuse tagasiside küsimise ja arvestamise eeskiri
Projektide haldamise eeskiri
Stipendiumite ja õppetoetuste juhend
Stipendiumite määramise alused ja maksmise kord
Stipendiumite statuut rahvusvahelistel aineolümpiaadidel parimaid tulemusi saavutanud üliõpilastele
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021-2025
Tallinna Tehnikaülikooli I ja II astme tasemeõppe vastuvõtueeskiri
Tallinna Tehnikaülikooli keelepoliitika
Tallinna Tehnikaülikooli tunniplaani eeskiri
Tasemeõppe programmide haldamise kord
Tööstusmagistrantuuri statuut
Tunnustamise ja sümboolika eeskiri
Vaba semestri taotlemise ja kasutamise kord
Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord
Välismagistrantide- ja doktorantide õpirände toetamise taotlemise juhend
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise eeskiri
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tasumäärade kinnitamine
Tulemus- ja tegevusindikaatorid

Kui graafik ei ilmu vajuta “Sign in”, vajadusel ka “Request access” ja vajadusel värskenda lehte.