Protsessi eesmärk

Meie ülikooli põhiline väljund on tänapäevase, teaduspõhise ja õppijakeskse hariduse andmine kõigil kõrgharidusastmetel ja täiendusõppes ning teaduse ja uute tehnoloogiate arendamine.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga