Portfell

Tasemeõppe programmide portfell

Meie lõpetajad suudavad lahendada keerulisi päriselu probleeme, omades teaduspõhist mõtteviisi, praktilisi insenerioskusi, head enesejuhtimis- ja koostööoskust ning ettevõtlikku vaimu. Nad on valmis kandma vastutust Eesti majanduse arengu eest, olles nõutud ka rahvusvahelisel tööturul. Selleks arendame Tehnikaülikooli õpet koostöös sidusrühmadega nii, et meie lõpetajad omandavad tänapäevase kõrgetasemelise loodusteadustele ja sotsiaalteadustele tugineva erialase hariduse, võtavad omaks ülikooli väärtused ning et meie parimate teadlaste ideed ning teadmised jõuavad vilistlaste kaudu majandusse ja ühiskonda.

Regulatsioonid