Risk 11

Seos arengukavaga

Meie lõpetajad suudavad lahendada keerulisi päriselu probleeme, omades teaduspõhist mõtteviisi, praktilisi insenerioskusi, head enesejuhtimis- ja koostööoskust ning ettevõtlikku vaimu. Nad on valmis kandma vastutust Eesti majanduse arengu eest, olles nõutud ka rahvusvahelisel tööturul.

Riski kirjeldus

Ülikooli maine ja usaldusväärsuse kahjustamine seoses õppe- ja teaduseetika heade tavade rikkumisega I ja II õppeastmes.