Projekt

EuroTeQ

Lõpptähtaeg
31/10/2027
Staatus
Projekt on käivitatud

Pakkuda kõrgetasemelist haridust meie tuleviku inseneridele ja olla juhtiv „tuleviku ülikool“ ning saada mõjukaimaks teaduspõhise insenerihariduse ökosüsteemiks kogu Euroopas ja mujalgi. Saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. Projekt toob endaga ühised õppeained- ja kavad erinevatel õppeastmetel ja seda nii riigipiiride, valdkondade ja akadeemiliste erialade üleselt.

Projekti kasu

Projekt toob probleemipõhiste ühisprojektide ja väljakutsete kaudu kokku üliõpilased, mitteakadeemilised kutseõppurid ja spetsialistid ning erinevad ühiskondlikud ja tööstusharude sidusrühmad. Projekti pikaajaline eesmärk on siduda strateegiliselt ülikool EuroTech võrgustiku ning nende liikmesülikoolidega, mille abil saada osa Euroopa Ülikoolide jätkurahastusest ning konsortsiumi ühistest arendusprojektidest rahvusvaheliselt mainekate ning kõrgetasemeliste tippülikoolide toetusel.

EuroTeQ Engineering University projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

Tulemused ja tähtajad
EuroTeQ partnerülikoolide vahelise kursuste kataloogi juurutamine 2021-2027
Partnerülikoolidega koostöös valmib projekti peale 18 kvaliteetset e-kursust ja 18 väljakutsetel põhinevat tudengi projekti (Colliders).2027
Väljakutsetel põhinevate tudengi projektide juurutamine (Colliders) 2027
Partnerülikoolidest (sh Erasmus) üle toodud ainepunktide maht ja TalTechist võetud ainepunktid.2027