EuroTeQ

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/10/2023
Seos arengukavaga

Meie lõpetajad suudavad lahendada keerulisi päriselu probleeme, omades teaduspõhist mõtteviisi, praktilisi insenerioskusi, head enesejuhtimis- ja koostööoskust ning ettevõtlikku vaimu. Nad on valmis kandma vastutust Eesti majanduse arengu eest, olles nõutud ka rahvusvahelisel tööturul.

Suurendame oma rahvusvahelist mainet läbi koostöö tippülikoolidega ning maailma teadusmahukate ettevõtetega. Selleks paneme koos EuroTeQ/EuroTech ülikoolidega aluse Euroopa kõige mõjuvõimsamale inseneri- ja majandushariduskeskusele.

Projekti eesmärk

Pakkuda kõrgetasemelist haridust meie tuleviku inseneridele ja olla juhtiv „tuleviku ülikool“ ning saada mõjukaimaks teaduspõhise insenerihariduse ökosüsteemiks kogu Euroopas ja mujalgi. Saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. Projekt toob endaga ühised õppeained- ja kavad erinevatel õppeastmetel ja seda nii riigipiiride, valdkondade ja akadeemiliste erialade üleselt.

Projekti kasu

Projekt toob probleemipõhiste ühisprojektide ja väljakutsete kaudu kokku üliõpilased, mitteakadeemilised kutseõppurid ja spetsialistid ning erinevad ühiskondlikud ja tööstusharude sidusrühmad. Projekti pikaajaline eesmärk on siduda strateegiliselt ülikool EuroTech võrgustiku ning nende liikmesülikoolidega, mille abil saada osa Euroopa Ülikoolide jätkurahastusest ning konsortsiumi ühistest arendusprojektidest rahvusvaheliselt mainekate ning kõrgetasemeliste tippülikoolide toetusel.

EuroTeQ Engineering University projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

Tulemused ja tähtajad

EuroTeQ partnerülikoolide vahelise kursuste kataloogi juurutamine 2021-2022
Partnerülikoolidega koostöös valmib projekti peale 18 kvaliteetset e-kursust ja 18 väljakutsetel põhinevat tudengi projekti (Colliders).2023
Defineeritud on 10 EuroTeQ mikrokraadi (nt "EuroTeQ Professional”, “EuroTeQ Honours Degree).2023
Partnerülikoolidest (sh Erasmus) üle toodud ainepunktide maht ja TalTechist võetud ainepunktid.2023