Rahvusvahelise koostöö juhtimine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Ülikooli rahvusvahelise koostöö areng, võrgustiku laiendamine, kõrgetasemeliste partnerluste toetamine, rahvusvahelise nähtavuse kasv ning maine tõus.

Regulatsioonid

Protsessiga ei ole seotud õigusakte või on need asutusesisese kasutamise piiranguga