Projekt

Rahvusvahelistumise strateegiliste suundade ning põhimõtete kokkuleppimine

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud
  1. Tõsta rahvusvahelise koostöö kvaliteeti nii õppe- kui teaduskoostöös ja ettevõtluspartnerluses
  2. Tõsta lepingu ja projektipartnerite keskmist taset
  3. Kokku leppida kriteeriumid/tegevused välistöötajate paremaks integreerimiseks ülikooli perega (sh keele- ja kultuuriruumiga)
  4. Arendada välja pikaajaline strateegiline koostöö EuroTeQ tipptehnikaülikoolidega nii õppe- kui teaduskoostöös ja ka institutsionaalseteks arendustegevusteks s.h. jätkuprojekt (aastateks 2023-2027) rahastusega
Projekti kasu
  • Rahvusvahelise koostöö akadeemilise taseme tõus, parem sidusus ülikooli õppekavadega, välisõppe võimaluste atraktiivuse, kvaliteedi ning vahetusõpingute aktiivsuse kasv, rahvusvaheliste üliõpilaste taseme tõus; välistudengite ja -õppejõudude suurem integreeritus.
  • Ülikooli rahvusvahelise mõjukuse kasv kõigis vastutusvaldkondades, olulisemad arendustegevused koostöös maailma tippülikoolidega, rahvusvahelise konkurentsivõime ning ka maine tõus.
  • Paranenud koostöölepingute haldussuutlikkus.
Tulemused ja tähtajad
1) Rahvusvaheliste lepingupartnerite portfelli audit (s.h. Erasmus + lepingud)2021 IV kvartal
2) Defineeritud:
a) peamised tegevussuunad (laiendamine/fokusseerimine, eesmärgid)
b) koostööpõhimõtted (kvaliteedilävendid, eelistused, keskne toetus)
c) regioonid (tudengite ja töötajate? värbamine, mitmekesisus, lepingud/projektide rahastus)
d) mõõdikud õppetöös (ühisõppekavad, mobiilsuse osakaal ja eelistused vormile ning partnerite profiilile, ...)
e) mõõdikud teadustöös (ühispublikatsioonide osakaal ja viidatavus, projektide maht, ...)
f) mõõdikud ettevõtluskoostöös (lepingute tulu maht, ...)
3) Rahvusvaheliste võrgustike portfelli audit ning optimeerimine2023 IV kvartal
4) Rahvusvaheliste partnerlepingute ja kokkulepete põhimõtted, kvalitatiivsed alused ning lepete sõlmimise protsessi uuendus 2024 II kvartal
5) Iga-aastane kokkuvõte ülikooli rahvusvaheliseks positsioneerimiseksal 2023 II kvartal