Riskide juhtimine

Risk 4

Ebapiisav teadlikkus ja oskamatus näha julgeoleku, välissuhete ja poliitilisi riske koostööpartnerite valikus võib põhjustada mainekahju.