E-õppe ja e-toe kvaliteedi tõstmine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
01/01/2025
Seos arengukavaga

Rakendame uuenduslikke täiendus- ja elukestva õppe vorme, lähtudes õppijate ja tööturu vajadustest.

Ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka virtuaalsed, on mugavad ning jätkusuutlikud. Nad toovad häid tegijaid meile tööle ja õppima, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste liikmete, tulevaste üliõpilaste ning ettevõtjatega.

Projekti eesmärk

TalTechi õppedisaini programmi käivitamine ehk e-tugede edasiarendamine edasijõudnu tasemele (2. tase); TalTechDigital kursuste loomine, milleks on 100% e-õppes läbitavad tasemeõppe või täiendõppe kursused.

Projekti kasu

E-tugede kvaliteet ja üliõpilaste rahulolu e-toega on kasvanud. Ülikoolil on võimalik pakkuda 100% e-õppes läbitavaid õppeaineid nii kohalikele kui ka partnerülikoolide üliõpilastele.

Tulemused ja tähtajad

Õppedisaini programm - igal semestril teaduskonnast 5 õppeainet2025
TalTechDigital e-kursused - 5 aastas2025