Tasemeõpet toetava digitaalse keskkonna arendamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Seos arengukavaga

Ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka virtuaalsed, on mugavad ning jätkusuutlikud. Nad toovad häid tegijaid meile tööle ja õppima, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste liikmete, tulevaste üliõpilaste ning ettevõtjatega.

Projekti eesmärk

Arendada ja luua kaasaegne jätkusuutlik ja vastupidav kasutajakeskset õpet toetav e-keskkond, millega pakutakse erinevatele kasutajatele optimeeritud ja proaktiivseid teenuseid.

Projekti kasu

Tudengite ja teiste kasutajate rahulolu erinevate sihtrühmade lõikes kasvab tulenevalt uuest e-õppe keskkonnast. Uus keskkond on tehnoloogiliselt jätkusuutlik ning võimaldab kiiresti muutuvas maailmas kasutajate kui tasemeõppe protsesse ja nende muutusi toetada.

Tulemused ja tähtajad

Kasutajakeskset tasemeõppet toetava e-keskkonna arhitektuuri plaan, muudatuste ja tegevuplaan on kokku lepitud ja heaks kiidetud. Kokku lepitud on mõõdikud ja oodatavad tulemused.2021
Vastavalt heaks kiidetud plaanile on arendatud sihtrühmade lõikes kasutajakesksed, optimeeritud ja proaktiivsed tasemeõpet toetavad e-teenused. E-keskkond on modulaarnne, monitooritav ja toetab igakülgselt tasemeõppe protsesse. Igaks aastaks uuendatakse ja täpsustakse tegevusplaan mõõdikute ja tulemuste osas.2022-2025