Projekt

Õppejõudude koolitusprogrammi väljatöötamine

Lõpptähtaeg
31/12/2023
Staatus
Projekt on käivitatud

Õppejõududele koolitusprogrammide koostamise põhieesmärk on toetada ülikooli akadeemilist personali pedagoogiliste pädevuste tõstmisel.

Projekti kasu

Ülikoolis on täiustatud toimiv süsteem selleks, et arendada õpetamisoskuseid, see on seotud akadeemilise karjääri korraldusega (hindamismaatriks). Akadeemilised töötajad on motiveeritud ennast täiendama.

Tulemused ja tähtajad
Viiakse ellu „Õppejõult õppejõule“ kogemuste vahetuse ja tunnivaatluse formaati2021 kevad
Käivitub doktorantide/alustavate õppejõudude järelkasvu koolitusprogrammi esimesed moodulid2021 sügis
Moodulkoolitused toimuvad regulaarseltalates 2023
Luuakse võimalused koolitusel osalemiseks paindlikumaks muutmiseks e-õppe loomise ja veebikoolituste pakkumise näol.2024