Projekt

Õppejõudude koolitusprogrammi väljatöötamine

Lõpptähtaeg
31/12/2023
Staatus
Projekt on käivitatud

Õppejõududele koolitusprogrammide koostamise põhieesmärk on toetada ülikooli akadeemilist personali pedagoogiliste pädevuste tõstmisel.

Projekti kasu

Ülikoolis on täiustatud toimiv süsteem selleks, et arendada õpetamisoskuseid, see on seotud akadeemilise karjääri korraldusega (hindamismaatriks). Akadeemilised töötajad on motiveeritud ennast täiendama.

Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
Viiakse ellu „Õppejõult õppejõule“ kogemuste vahetuse ja tunnivaatluse formaati2021 kevad
Käivitub Alustava õppejõu koolitusprogramm mahus 6EAP2021/2022 õa
Moodulkoolitused toimuvad regulaarseltalates 2023