Projekt

Uuendatud akadeemilise karjääri korraldus (lõppenud)

Lõpptähtaeg
31/12/2021
Staatus
Projekt on lõppenud

Projekt edukalt lõpetatud

  1. Noorteadlaste (alates PhD) võimestamine ja järelkasvu kindlustamine läbi motiveeriva karjäärisüsteemi loomise teaduse rajal, et luua noortele talentidele väljund (nooremprofessor).
  2. Õpperaja karjääri tipu loomine, et motiveerida õppejõudude karjääri arengut eesmärgiga õppe- ja teadutegevuse tugevamaks integreerimiseks ja teaduspõhise õppe laiendamist (tenuuri väline kaasprofessor).
  3. Ettevõtluse ja avalikusele suunatud tegevuste olulisuse suurendamine akadeemilises tegevuses.
Projekti kasu
  • Kõikidele akadeemilistele töötajatele, eelkõige lektoritele ja vanemlektoritele tekib suurem võimalus karjääriredelil edenemiseks, sh on loodud õpetamisraja professori ja taastud juhtivteaduri ametikoht.
  • Potentsiaalikatel noorteadlastel on loodud võimalus ennast ette valmistada tenuuri ametikohale kandideerimiseks, kasvab ülikooli atraktiivsus edukate noorteadlaste hulgas.
  • Õppe-, teadus- ja avalikusele suunatud akadeemilise tegevuse tulemuslikkuse ootus on esitatud selgel ja tasakaalustatud moel, mis võimaldab tagada võrdne kohtlemine akadeemiliste töötajate hindamisel ja värbamisel ning töötajatel suunata oma tegevusi tulemuslikkuse saavutamiseks.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1) Akadeemiliste töötajate kõrgem motiveeritus ülikoolis töötamiseks2021
2) Akadeemilise hindamise maatriksis kirjeldatud akadeemilise tulemuslikkuse tasemed õppetöö ja õppearendustegevuse liigis tõusevad (eelkõige õpetamisega seotud ametikohtadel)2021
3) Ülikoolis töötavad akadeemiliselt kõrge potentsiaaliga noorteadlased, kelle tulemuslikkus areneb jõudsalt. 2021