Hübriidõppevõimekuse tõstmine auditooriumites

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
01/01/2025
Seos arengukavaga

Rakendame uuenduslikke täiendus- ja elukestva õppe vorme, lähtudes õppijate ja tööturu vajadustest.

Ülikooli keskkonnad, nii füüsilised kui ka virtuaalsed, on mugavad ning jätkusuutlikud. Nad toovad häid tegijaid meile tööle ja õppima, lihtsustavad lävimist ülikoolipere endiste liikmete, tulevaste üliõpilaste ning ettevõtjatega.

Projekti eesmärk

Luua ülikoolile juurde erineva tasemega ning erinevaid vajadusi arvestavaid hübriidõppe auditooriume.

Projekti kasu

Võimekus viia läbi distants- või hübriidõpet ülikooli avalikest auditooriumitest. Üliõpilastel võimalik loengus osaleda nende füüsilisest asukohast sõltumata. Salvestatud loengutel on järelvaatamise võimalus, tõstab üliõpilaste ja lõpetajate rahulolu.

Tulemused ja tähtajad

6 kõrgekvaliteedilist hübriidauditooriumi2025
Olemasolevate Echo ja Extron auditooriumite kahesuunalise suhtlusega varustamine (19)2025
Minimaalne hübriidvõimekus kõigis avalikes auditooriumites (140)2025