Risk 21

Seos arengukavaga

Ülikoolis on sujuvalt toimivad ning kulutõhusad tugiteenused, et toetada ja omavahel paremini siduda head õpet, teadust ja innovatsiooni.

Riski kirjeldus

Krediidirisk tudengitelt ja klientidelt saadavate tulude laekumise osas.