Õppeprogrammide kvaliteedi kompleksmõõdikud ja seiresüsteem

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
01/09/2021
Seos arengukavaga

Meie lõpetajad suudavad lahendada keerulisi päriselu probleeme, omades teaduspõhist mõtteviisi, praktilisi insenerioskusi, head enesejuhtimis- ja koostööoskust ning ettevõtlikku vaimu. Nad on valmis kandma vastutust Eesti majanduse arengu eest, olles nõutud ka rahvusvahelisel tööturul.

Projekti eesmärk

Õppeprogrammide kvaliteedimõõdikute ja tulemusnäitajate monitoorimiseks mõeldud töölaua loomine Power BI-s.

Projekti kasu

Ülikoolis on kokku lepitud kvaliteedimõõdikud õppeprogrammidele ning loodud süsteem nende monitoorimiseks. Kuna nendest lähtuvalt toimub olemasolevate programmide arendus, sulgemine, samuti uute õppekavade avamine, siis on vaja, et kõik osapooled (st teaduskonnad, programmijuhid, õppeosakond, õppeprorektor) omaksid terviklikku ülevaadet programmide toimimisest.

Tulemused ja tähtajad

Power BI töölaua loomine programmijuhtidele - testversioon30.06.2021
Power BI töölaua loomine programmijuhtidele - lõppversioon01.09.2021