Projekt

Probleem- ja projektõppe juurutamine

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud
 1. Käivitunud on üleülikooliline üritus, kus esitletakse ja kus võistlevad tudengiprojekid.
 2. Loodud on ülikoolisisene projekti-ja probleemõpet arendavate/kasutavate õppejõudude võrgustik, kus jagatakse parimaid praktikaid (sh ettevõtete/ uurimisrühmade projektiteemasid, leitakse võimalusi ühisprojektideks õppekavade ja/või teaduskondade vahel, jne.
 3. Õpperuumid on kohandatud projekt- ja probleemõppe läbiviimiseks.
 4. Toimunud on projekti-ja probleemõpet tutvustavad koolitused ja parimate praktikate jagamise üritused.
 5. PowerBI-s on kättesaadavad projekti-ja probleemõpet sisaldavad ained ja neid aineid läbiviivad õppejõud.
Projekti kasu
 • Kasvab üliõpilaste rahulolu õppekvaliteediga;
 • üliõpilased lõpetavad nominaalaeg +1 aasta (4 ja enama aastastel õppeprogrammidel +2) aastaga;
 • üliõpilased on tööturul hinnatud ja tunnevad ennast konkurentsivõimeliselt;
 • õppejõudude teadlikkus projekti-ja probleemõppest on kasvanud;
 • kasvab tööandjate rahulolu TalTechi lõpetajatega;
 • kasvab lõpetajate rahulolu õpingutega.
Tulemused ja tähtajad
ÕISi ja Power-BI arendused2022 detsember
Koolitused ja seminaridjooksev tegevus
Õppejõudude võrgustik 2021 oktoober
Üleülikoolilised üritused, mille raames tutvustatakse tudengiprojektealates 2022 kevad