Teaduskonnapõhiste didaktika ja pedagoogika keskuste käivitamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
01/01/2023
Seos arengukavaga

Selleks arendame Tehnikaülikooli õpet koostöös sidusrühmadega nii, et meie lõpetajad omandavad tänapäevase kõrgetasemelise loodusteadustele ja sotsiaalteadustele tugineva erialase hariduse, võtavad omaks ülikooli väärtused ning et meie parimate teadlaste ideed ning teadmised jõuavad vilistlaste kaudu majandusse ja ühiskonda.

Projekti eesmärk

Didaktika teemadega tegelevate keskuste/võrgustiku eesmärk on luua ülikoolis ühtsusetunnet, ühtlustada õpetamise kvaliteeti, olla kohtumispaigaks kõikidele teaduskondadele, tuua kokku akadeemiline personal ja võimaldada õppejõududel vahetada kogemusi, küsida nõu või saada inspiratsiooni.

Projekti kasu

Tõsta ja parandada õppetöö kvaliteeti ülikoolis. Teaduskondades on aktiivselt tegutsemas pedagoogilise kogemusega metoodik/mentor/nõustaja(d), kes toetavad ja konsulteerivad akadeemilisi töötajaid. Ülikoolis on toimiv õppetegevuse vaatluse süsteem, mille raames toetatakse õppejõudude arengut ja saadakse kolleegidelt tagasisidet.

Tulemused ja tähtajad

Teaduskondades tegevusi juhtivate isikute töösse rakendamine, koostöös väliseksperdiga olukorra kaardistamine, teaduskonna vajaduste välja selgitamine ning sellest tulenevalt tulevaste tegevuste analüüs ning töösse rakendatavate isikute määramine2021 september
Võrgustiku mehitamine, sisse seadmine ja tegevusplaani koostamine. 2022 kevad I pool
Võrgustiku kokkulepped ja tutvustused teaduskondades ja ülikoolis.2022 kevad II pool
Võrgustiku tegevuste käivitamine ja juurutamine. 2022 sügis