Projekt

Teaduskonnapõhiste didaktika ja pedagoogika keskuste käivitamine

Lõpptähtaeg
01/01/2023
Staatus
Projekt on käivitatud

Didaktika teemadega tegelevate keskuste/võrgustiku eesmärk on luua ülikoolis ühtsusetunnet, ühtlustada õpetamise kvaliteeti, olla kohtumispaigaks kõikidele teaduskondadele, tuua kokku akadeemiline personal ja võimaldada õppejõududel vahetada kogemusi, küsida nõu või saada inspiratsiooni.

Projekti kasu

Tõsta ja parandada õppetöö kvaliteeti ülikoolis. Teaduskondades on aktiivselt tegutsemas pedagoogilise kogemusega metoodik/mentor/nõustaja(d), kes toetavad ja konsulteerivad akadeemilisi töötajaid. Ülikoolis on toimiv õppetegevuse vaatluse süsteem, mille raames toetatakse õppejõudude arengut ja saadakse kolleegidelt tagasisidet.

Tulemused ja tähtajad
1) Teaduskondades didaktikalisi tegevusi juhtivate isikute töösse rakendamine, teaduskonna vajaduste välja selgitamine, tulevaste tegevuste analüüs, 2022 aastast töösse rakendatavate isikute määramine.2021 sügis -2022
2) Võrgustiku mehitamine, sisse seadmine ja tegevusplaani koostamine. 2022 kevad I pool
3) Võrgustiku kokkulepped ja tutvustused teaduskondades ja ülikoolis.2022 kevad II pool
4) Võrgustiku tegevuste juurutamine. 2022 sügis
5) Võrgustiku tegevuste rutiinne rakendamine.alates 2023