Risk 20

Riski omanik
Vastutav üksus
Seotud protsessid
Seos arengukavaga

Ülikoolis on sujuvalt toimivad ning kulutõhusad tugiteenused, et toetada ja omavahel paremini siduda head õpet, teadust ja innovatsiooni.

Riski kirjeldus

Erakorralise olukorra tekkides ei suuda ülikool pikaajaliselt pakkuda täielikku distantsõpet.