Protsessi eesmärk

Tegevustulude suurendamine võrreldes Eesti sisemajanduse nominaalse koguprodukti SKP kasvuga.