Riskide juhtimine

Risk 2

Ülikooli siseste rahastamismudelite ja fondide reeglite läbipaistmatus devalveerib usalduse juhtimise kvaliteeti.