Risk 2

Riski omanik
Vastutav üksus
Seotud protsessid
Seos arengukavaga

Selleks arendame edasi ülikoolisisest rahastusmudelit, mis maandab ambitsioonikate ning ettevõtlike uurimisgruppide riske ning soodustab uurimisgruppide vahelist koostööd ülikooli fookusteemade raames.

Riski kirjeldus

Ülikooli siseste rahastamismudelite ja fondide reeglite läbipaistmatus devalveerib usalduse juhtimise kvaliteeti.