Risk 31

Riski omanik
Vastutav üksus
Seotud protsessid
Seos arengukavaga

Selleks arendame edasi ülikoolisisest rahastusmudelit, mis maandab ambitsioonikate ning ettevõtlike uurimisgruppide riske ning soodustab uurimisgruppide vahelist koostööd ülikooli fookusteemade raames.

Riski kirjeldus

Välisest hinnašokist tulenev üldine ostujõu vähenemine (kulude hüppeline kasv sunnib peatama investeeringud ja arendused või suuremas mahus optimeerima).