Projekt

Uue finantseeskirja väljatöötamine ja rakendamine (lõpetatud)

Lõpptähtaeg
31/12/2022
Staatus
Projekt on lõppenud

Projekt edukalt lõpetatud

Uue finantseeskirja (FE) loomise peamiseks eesmärgiks on toetada ülikooli arengukava eesmärkide täitmist.

Projekti kasu

Uus FE aitab kaasa strateegiliste sihtide saavutamisele ning ülikooli konkurentsivõime suurendamisele. Uus FE toetab põhitegevuste kvaliteedi kasvatamist, konkurentsivõime tõstmist, tuluallikate mitmekesistamist, jätkusuutlikku arengut, rahade kasutamise ja juhtimise läbipaistvuse parandamist. Uus FE motiveerib organisatsiooni liikuma kulutõhusa ning efektiivse töökorralduse suunas.

Tulemused ja tähtajad
Finantseeskirja väljatöötamine2021
Finantseeskirja rakendamine2022
Ülikooli summaarsed tegevustulud kasvavad 150 miljoni euroni 2025
Ülikooli tegevustulem on arengukava perioodil kumulatiivselt positiivne 2025
Ülikooli investeeringute aastane maht kasvab 7,5%-ni tegevustuludest 2025