Projekt

Strateegiliste riskide maandamine ja pikaajaline planeerimine

Lõpptähtaeg
31/12/2025

Ülikooli pikaajalise strateegia alustalade, konkurentsieeliste ja positsioonide tuvastamine, sõnastamine ning nende saavutamiseks ja tugevdamiseks mõjusate tegevuste käivitamine.

Projekti kasu

Ülikooli arengukava vajab pikaajalist strateegilist dimensiooni, mille kriteeriumid tuleb kokku leppida nõukogus – TalTech strateegilise positsiooni tugevdamine ühiskonnas, rahastamise osakaaludes, kestliku konkurentsivõime kindlustamine läbi akadeemilise järelkasvu, tugeva maine ning strateegilise eestvedamise, mida hoiavad üleval riigi julgeolekut toetavad tuumikvaldkonnad, mis on investeering tulevikku läbi ühiskonda kõnetavate sõnumite ja kõneisikute, mis aitavad riigil/ühiskonnal valmistuda tuleviku muutusteks ning olla valmis tuleviku kriiside ja probleemide lahendamiseks

Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. Teostatud tulevikuseire 10-20-30 a tehnoloogiliste väljakutsete osas, mis mapitud „valgete laikude“ analüüsiga ning toodud välja TalTech prioriteetsed tuumikvaldkonnad + sõnastatud pikaajalised strateegilised eesmärgid (mõõdetavad) – 2024/25.2024/2025
1.1. Kirjeldatud 5a arengukava seos pikaajaliste strateegilise dimensiooni ning vahe-etappide eesmärkide kihiga – nende omavahelised seosed ja juhtimisskeem. 2023
1.2. TalTech konkurentsieelised ja edukriteeriumid sõnastatud. 2023
1.3. TalTech strateegilised tuumikvaldkonnad (strateegiline top-down. nt: inseneeria populariseerimine, ehtitus, energeetika, puidukeemia, küberturva jne), kus ühiskonnas tuleb võtta eestkõneleja roll – tuvastatud ja varustatud strateegiliste positsioonidega (kvaliteetanalüüs, tulevikuseire). 2023
1.4. Teostatud „valgete laikude“ analüüs 2023
1.5. Tulevikuseire 10-20-30 ´ülesandepüstitus, läbiviimine ja sidumine Eesti 2035 sihtide, tuleviku väljakutsete ning valgete laikude analüüsiga, et joonistada välja tuleviku tehnoloogiliste väljakutsete/probleemide lahendused. 2024/25
2. Tõhus ja koostoimeline strateegiline juhtimisprotsess, mis toetab ülikooli nähtavust meedias selgete ja ühiskonda kõnetavate sõnumitega, uute säravate kõneisikutega ülikoolist ja ülikooliga seostatuna (sh ÜE+vilistlased) 2023/242023/2024
2.1. Toimiv ülikoolisisene poliitikate kujundamise protsess, positsioonide kokkuleppimise protsess ja ülikoolist välja poliitikate kujundamise tegevuskava (teema/sõnum/lobby/kõneisik) - 2023
2.2. Tuumikvaldkondade strateegiliste sõnumite loome ja turundusprogramm, strat komm koostöömudel ja protsess – 20232023
2.3. Tehnikaülikooli tuumikvaldkondade väljaarendamise strateegia protsess - juhtimisskeem (ühitatud bottom-up ja top-down arengud ja juhtimine) – tuumikvaldkonnad (ca 20) ja vastavad strateegiad ja kõneisikud (20-40) – 2023/24
3. TalTech ühiskonna strateegilise partnerina - Strateegiliste sõnumite valideerimine, kõneisikute meistriklass ja strateegia-arutelude võrgustiku ja mõttekaaslaste sidustamine 2024
3.1. Tuumikvaldkondade kõneisikute meistriklass-koolitusprogramm (isikubrändid, strateegilised sõnumid vastavalt tuumikvaldkonnale ja tuleviku probleemi lahendustele, koolitused, tegevuskava) – 50% 2023 a ja 50% 2024 a2023/2024
3.2. Strateegiaklubi – võtmeisikute kaasamine ja strateegiliste sõnumite valideerimine, sõelumine, levitamise, mõjuisikute võrgustiku kasvatamine 2023 sügis käivitamine
3.3. Meediasõnumite, klippide jm materjalide lavastamine ja toomine väljatöötatud sõnumite, isikute, teemade osas ja sihtrühmade suunas – kõneisikud tippteadlaste, juhtide, säravate juhendajate, tudengite ja vilistlaste seast - 20% 2023, 40% 2024 ja 40% 20252023/2024/2025
3.4 Kõneisikute tugisüsteem (toetav võrgustik, kogemuste jagamine ja toetamine)
4. Aastaraamat - 2023/24 a kohta (iga aasta valik fookusteemasid)
5. Oktoober 2024 TalTech Strateegiakonverents – selleks valmistumineOktoober 2024