Projekt

Rahvusvaheliste pingeridade positsiooni parandamine

Lõpptähtaeg
01/01/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Realiseerida ülikooli potentsiaal rahvusvahelistes pingeridades läbi teadlikkuse kasvatamise, eesmärgistatud järjepideva tegevuse ning akadeemiliste KPIde strateegilise rahvusvahelise võrdluse.

Projekti kasu

Omandatud teadlikkus pingeridades paremaks positsioneerumiseks, andmete esitamise optimeerimiseks, olulisema mõjuga mainetegevuste elluviimiseks – koostatud eesmärgistatud tegevuskava pikaajaliseks positsioonide parandamiseks.

Tulemused ja tähtajad
1) Esitatavate andmete optimeerimise analüüs koos vastavate ettepanekutega andmete omanikele 2024 I kvartal
2) Tegevuskava 2024 maineuuringute nähtavuse kasvatamiseks (koostöös TKOga)2024 I kvartal
3) Uute andmete esitamine ning nähtavust tõstvad tegevused2024 II kvartal
4) Uute tulemuste analüüs ning ettepanekud ülikooli mõõdikute kohaldamiseks (vajadusel)2024 III kvartal
5) Koostatud üle-ülikooliline tegevuskava pingeridade positsiooni jooksvaks parandamiseks2024 IV kvartal
6) Tegevuskava elluviimine (võib eeldada lisarahastuse vajadust)2025
LISATEGEVUS: Jooksev partnerite ja võrdlusülikoolide monitoorimine 2023-2025 (THE agentuuri andmeaida ligipääs)2023-2025