Haldustugiprotsesside analüüsid

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Jira
Seos arengukavaga

Ülikoolis on sujuvalt toimivad ning kulutõhusad tugiteenused, et toetada ja omavahel paremini siduda head õpet, teadust ja innovatsiooni.

Projekti eesmärk

Hinnata konkreetse valdkonna toimimise efektiivsust organisatsioonis, tuvastada dubleerimised, mitte optimaalne tööjatus, läbipaistmatus jm ning pakkuda välja ettepanekud parandusteks.

Projekti kasu

1. Paranenud ja selginenud ning läbipaistvam protsessikorraldus;
2. Selginenud vastutused ja ootused ning tulemused;
3. Läbi optimeerimise saavutatav kokkuhoid ning efektiivsem töökorraldus;
4. Muudatuste teostamine (lähtudes organisatsiooni vajadusest), on läbimõeldud ja analüüsitud.

Tulemused ja tähtajad

1. Tudengite vastuvõtu korraldus ja rollijaotused õppeosakonna ning turundus- ja kommunikatsiooni osakonna vahel.2022 II kvartal
2. Õppetegevuse protsess ÕO ja teaduskonna dekanaadi vahel (tudengite õppealane teenindamine).2022 III kvartal
3. Finantside juhtimine (sünkroniseerimine ALPHA-ga).määramata
4. IT protsessid ja audit (protsess, rollijaotus, sünkroniseerimine ALPHA-ga).määramata