Projekt

Juhtimismudeli tõhustamine ja kvaliteet

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Hinnata konkreetse valdkonna toimimise efektiivsust organisatsioonis, tuvastada dubleerimised, mitte optimaalne tööjatus, läbipaistmatus jm ning pakkuda välja ettepanekud parandusteks.

Projekti kasu
  • Paranenud ja selginenud ning läbipaistvam protsessikorraldus;
  • Selginenud vastutused ja ootused ning tulemused;
  • Läbi optimeerimise saavutatav kokkuhoid ning efektiivsem töökorraldus;
  • Muudatuste teostamine (lähtudes organisatsiooni vajadusest), on läbimõeldud ja analüüsitud.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. juhtidega ülesandepüstituse ja ootuste kokkuleppimine ning vaadeldavate valdkondade valimine - õppetegevus, finantside juhtimine, turundus- ja kommunikatsioon, ettevõtlustegevus2023/2024
2. algandmete koondamine (personal, eelarve, protsessid, rollijaotused)2024
3. analüüsi tulemuste tutvustamine, võrdlusandmed ja soovituste koostamine2024/2025