Muudatuste ja parendusvajaduste juhtimine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Tallinna Tehnikaülikooli kvaliteedikultuur on avatud, läbipaistev ja eeskujuks teistele ülikoolidele ning loob eeldused lõpetajate konkurentsivõime kasvatamiseks ja tipptasemel TA-tegevuse kasvatamiseks.

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski