Protsess

Muudatuste ja parendusvajaduste juhtimine

Tallinna Tehnikaülikooli kvaliteedikultuur on avatud, läbipaistev ja eeskujuks teistele ülikoolidele ning loob eeldused lõpetajate konkurentsivõime kasvatamiseks ja tipptasemel TA-tegevuse kasvatamiseks.