Projekt

Seiretegevuse ühtlustamine ja reaalajas jälgitavuse tagamine

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

Ühtlustatada iga-aastane aruandlustsükkel, sidustada see arengukava ning rakenduskava tsükliga ja eesmärkidega. Seejuures võimaldada liikmeskonnale infole ligipääs mugavalt ja ülevaatlikult.

Erinevate sisemiste ja väliste seiresüsteemide ühtlustamine, mis võimaldab hoida kokku ressursse topelt aruandluseks (akrediteerimise järeltegevuste integreerimine rakenduskavaga, top-riskide maandamistegevuste integreerimine rakenduskavaga, välishindamisnõuete seostamine sisemise seiresüsteemiga, koostoimelised HTS-teenused) – once only ja seamless governance

Projekti kasu
  • Aruandluste sidusus arengukavaga aitab paremini kommunikeerida ülikooli seatud eesmärke;
  • Parem infoliikumine ja -kvaliteet organisatsiooni sees;
  • Paranenud juhtimisinfo ja ülevaade progressist;
  • Rahastamisotsuste läbipaistvus (usaldusväärsus) kasvab;
  • Rahulolu juhtimisega kasvab tänu kvaliteetsemale ja läbipaistvamale juhtimisotsustele.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
1. Aruannete formaadi kontseptsioon on ühtlustatud ja tagatud sidusus arengukava ning rakenduskava eesmärkidega2021 IV kvartal
2. Arengukava võtmeindikaatorid ja rakenduskava projektid on jälgitavad reaalajas SMART keskkonnas2021 IV kvartal
3. (Täidetud osaliselt - konsolideerimata) - Rakendatud projektide juhtimise hea tava (uuendatud regulatsioon; konsolideeritud protsess, sh RAK projektid)2022 II kvartal
4. Rakendatud iga-aastane projektide edukuse hindamine ja seire (IT, RAK jm arendusprojektid). Aasta ülevaate koosoleku piloot (suur koosolek).2022 II kvartal
5. Aastaülevaate kokkuvõttev üritus.2023 II kvartal