Seiretegevuse ühtlustamine ja reaalajas jälgitavuse tagamine

Projekti omanik
Projektijuht
Vastutav üksus
Lõpptähtaeg
31/12/2025
Jira
Seos arengukavaga

Ülikooli juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine ning juhtimisotsustega suunatakse igal juhtimistasandil ülikooli arengut kõrgetasemelise õppe- ja teadustegevuse poole.

Projekti eesmärk

Ühtlustatada iga-aastane aruandlustsükkel, sidustada see arengukava ning rakenduskava tsükliga ja eesmärkidega. Seejuures võimaldada liikmeskonnale infole ligipääs mugavalt ja ülevaatlikult.

Projekti kasu

  1. Aruandluste sidusus arengukavaga aitab paremini kommunikeerida ülikooli seatud eesmärke;
  2. Parem infoliikumine ja -kvaliteet organisatsiooni sees;
  3. Paranenud juhtimisinfo ja ülevaade progressist;
  4. Rahastamisotsuste läbipaistvus (usaldusväärsus) kasvab;
  5. Rahulolu juhtimisega kasvab tänu kvaliteetsemale ja läbipaistvamale juhtimisotsustele.

Tulemused ja tähtajad

1. Aruannete formaadi kontseptsioon on ühtlustatud ja tagatud sidusus arengukava ning rakenduskava eesmärkidega2021 IV kvartal
2. Arengukava võtmeindikaatorid ja rakenduskava projektid on jälgitavad reaalajas SMART keskkonnas2021 IV kvartal
3. (Täidetud osaliselt - konsolideerimata) - Rakendatud projektide juhtimise hea tava (uuendatud regulatsioon; konsolideeritud protsess, sh RAK projektid)2022 II kvartal
4. Rakendatud iga-aastane projektide edukuse hindamine ja seire (IT, RAK jm arendusprojektid). Aasta ülevaate koosoleku piloot (suur koosolek).2022 II kvartal
5. Aastaülevaate kokkuvõttev üritus.2023 II kvartal