Projekt

ALPHA projekt (AKAD ja HTS tugitegevuste kasutajakeskse lähenemise juurutamine)

Lõpptähtaeg
31/12/2025
Staatus
Projekt on käivitatud

1. Ülikoolis on kokku lepitud ja rakendatud rollijaotused ning rollid protsessis osalevate üksuste vahel (AKAD ja HTS üleselt).
2. Ülikoolis on kokku lepitud ja rakendatud kasutajakeskne koostoimeline tugiprotsess ja teenused (HTS-koostöö) TA-projektide ja -ettevõtluslepingute ning arendusprojektide (sh kinnisvara ja RAK-projektide) haldamiseks kogu elukaare üleselt.
3. Ülikoolis on juurutatud vastavalt kokkulepitud protsessile projektide ja ettevõtluslepingute haldamist toetavad ja omavahel integreeritud infosüsteemid.
4. Finantside juhtimine on kasutajakeskne ja terviklik (eelarvestamine, kulude jälgimine, aruandlus).

Projekti kasu
  • Ülikooli sisestest projektidest 90% on edukad (aeg, raha, eesmärgid) – 2a peale projekti lõppemist.
  • Rahulolu projekti skoobis olevate HTS-tugiteenustega on kasvanud tuntavalt (kuna baastaset ei tea, siis ei oska hinnata kas 30% või 2 korda vm – 2a peale projekti lõppemist.
  • TA-projektide ja -lepingute kogumaht on kasvanud 30% – 2a peale projekti lõppemist.
  • Juhtiva partnerina TA-projektide arv ja osakaal kõigist TA-projektidest on kasvanud – 2a peale projekti lõppemist.
  • Kõikide (TA) projektide ja ettevõtluslepingute haldamine toimub ALPHA projekti raames loodavas (info)süsteemis.
Regulatsioonid
Tulemused ja tähtajad
Siseveebis toodud TA-projektide, Ettevõtluslepingute ja -projektide ning õppeprojektide elukaare sünkroonitud skeemid, mis omavaheliste teenustega süngitud (nt IO teenused TA-projektide elukaares ja käsiraamatus)
Ettevõtlusosakonna teenused kirjeldatud, info nii siseveebis sisekliendile) kui välisveebis (väliskliendile)
Projektide haldamise regulatsiooni uuendamineTeadusosakond
Ettevõtlusprojektide defineerimine (nt AIRE) ja arvestamine KPI-s
Ettevõtluslepingute ja projektide regulatsiooni tervikdokument (mitte laiali erinevates regulatsioonides)Ettevõtlusosakond
IO, osaluste, idu- ja spinofide regulatsioonide uuendamine sh definitsioonide selgus + koostatud juhendid teadlastele ja tudengitele ootuste juhtimiseksEttevõtlusosakond
Kliendihaldustarkvara testimine/juurutamineEttevõtlusosakond