Riskide juhtimine

Protsessi omanik
Protsessi juht
Vastutav üksus

Protsessi eesmärk

Ülikooli riskid on omanike tasemel teadvustatud ja juhtid.

Riskid

Protsessiga ei ole seotud ühtegi riski